MANA AHURIRI TRUST

E NGA MANA E NGA REO E NGA KARANGATANGA HAPU O AHURIRI

HE PANUI

****

New Dedicated “Mobile APP” for MANA AHURIRI TRUST

 

It is with great pleasure that we present the NEW Dedicated Mobile APP specifically designed and produced for our registered members and for those who are not members to promote who and what is Mana Ahuriri Trust.

The APP will provide instant communication directly to our registered members of any new upcoming events, and notices that Mana Ahuriri Trust need to get out to its members. It is the communication tool we will be using from today to keep in constant contact with YOU our member.

The new APP has a “secured members only” area that will hold information that directly affect YOU. It will allow you individually to participate and interact directly with Mana Ahuriri Trust.

Like any organisation keeping up to date with changes of individual members contact details and getting information directly to them is often hindered by not having a communication tool that will allow you as the members to update your circumstances and contact details instantly. This is a critical element that needs both of us to work together on, the APP will help us both to achieve this.

Click on this LINK to download the Mana Ahuriri Trust APP to your mobile device now.

A special thanks to Hohepa Spooner (Project Manager) and his team of dedicated designers and developers in producing this wonderful communication tool for us. Nga mihi aroha ki a koe me to kaimahi, e te whanaunga.

Lastly, we would like to thank Te Puni Kokiri – Ministry for Maori Development, Hastings who provided funding to assist with the Development of this Mobile APP.

We look forward to your experience with our new dedicated Mana Ahuriri Trust Mobile APP.

        Mihi

English Translation

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

Nona taku kiri pango

Na wai ra, Na wai ra

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

Omiomio te whenua

Ko Ahuriri tonu e

 

Tena ra koutou katoa,

 

Mana Ahuriri Trust is a Private trust set up to receive the proceeds of the Ahuriri Deed of Settlement from the Crown. Its members in 2015 refreshed the mandate of the nine (9) named Initial Trustees in the ratification process to receive and manage the settlement on their behalf.

Mana Ahuriri Trust is currently waiting on an introduction date for their settlement legislation Bill  into the House of Parliament. Once this process begins and settlement date reached the proceeds of the settlement will transfer to Mana Ahuriri Trust to manage. Mana Ahuriri Trust has a Trust Deed which was registered in September 2016 and within this Trust Deed members have ratified the rules under which governance will manage the settlement affairs of the organisation.

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

I return to the very beginnings of my beloved Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

Heipipi to the north the headquarters of the Ngati Whatumamoa people

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

In Heretaunga abandoned by Te Orotu left to Whatumamoa

Nona taku kiri pango

From whom comes the dark skin we inherit to this day

Na wai ra, Na wai ra

Presently

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

To Te Whanganui A Orotu to Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Of Taraia and Tawhao their descendents

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Spread throughout the rohe of Ngati Kahungunu

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

I recall that when Maungaharuru opens Tangitu closes

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

When Tangitu opens Maungaharuru closes

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

I look to Otatara in the south and Kohukete to the west and Mataruahou touched by Hinemoana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

On the other side of which is Pania a princess of the sea people

Omiomio te whenua

The land rolls and rumbles

Ko Ahuriri tonu e.

Behold Ahuriri!

Copyright 2019 Mana Ahuriri Trust. All rights reserved.