MANA AHURIRI TRUST

HE PANUI, HE PANUI, HE PANUI.

MANA AHURIRI TRUST

Notice of 2022 Hui-ā-Tau / Annual General Meeting

The Hui-ā-Tau of the Mana Ahuriri Trust will be held on

Saturday 3 December 2022

at Napier War Memorial Centre,

Marine Parade,

Napier,

Commencing at 2:00pm.

All members welcome.

Agenda

1.  Mihimihi / Karakia

2.  Apologies

3.  Introduction of Trustees and Directors

4.  Minutes of AGM 2021

5.  Presentation of 2022 Annual Report

6.  Commercial update

7.  2022 Audited Financial Statements

8.  Appointment of Auditor

9.  Annual Plan 2023

10. General Business

     2022 Election results

11. Karakia

12. Kapu Tī

 

To receive an electronic copy of the meeting documents and to register and RSVP for the Hui-ā-Tau please do so by contacting Chelsea at: chelsea@manaahuriritrust.com

Download a copy here of the:

MANA AHURIRI TRUST PŪRONGO A TAU - Annual Report 2022

If you want to submit your apologies for the AGM, ring or text 027 318 0395 or email Chelsea.

HE PANUI, HE PANUI, HE PANUI.

Ngā mihi Taioreore kia kōutou katoa

Taku Hei Piripiri

Taku Hei Mokimoki

Taku Hei Tawhiri

Taku Kati Taramea

Rū ana te whenua ko Ahuriri e

Ngā mihi ki te hunga i hūro mai (congatulations to you all ) Ngā uri o Ngāti Hinepare, Ngāti Maahu, Ngai Tawhao, Ngati Paarau, Ngati Tū, Ngai Te Ruruku, Ngati Matepū

E noho hūmarie mātou katoa i a koutou whiwhinga, tūranga ki runga o Mana Ahuriri Trust Board Members.

Nō reira kei runga i ā koutou pokohiwi te whakawhanake te anga whakamua mo ngā kaupapa e āhei ana te tūtuki.

TK Hawaikirangi

Tipene Cottrell

Alayna Hokianga

Peter Eden

Ka tika me mihi ki te tokorua a Haami Harmer rāua ko Ruby Spooner-Harrison Wells

Ka nui te mihi kia kōrua tahi, mo ō kōrua māia ki te whakaputa a waho i a kōrua anō,  He Toki kōrua.

A huge Congratulations to all our Candidates Ko ngā Hapū tokowhitu a runga.

Below are the results from Electionz NZ

Turou Hawaiki

MANA AHURIRI TRUST

2022 TRUSTEE ELECTION

DECLARATION OF RESULT

Below details the final result for the 2022 Trustee Election for Mana Ahuriri Trust:

2022 Trustee Election (4 vacancies)                                      Votes Received

HAWAIKIRANGI   Te Kaha - TK                                                                   242

COTTRELL          Tipene Mokopuna Toki                                                     210

HOKIANGA          Alayna                                                                            189

EDEN                  Peter                                                                              157

HARMER             Haami                                                                             123

WELLS                Ruby Spooner-Harrison                                                   106

 

I therefore declare

Tipene Mokopuna Toki COTTRELL,

Peter EDEN,

Te Kaha - TK HAWAIKIRANGI

and

Alayna HOKIANGA

to be elected to the

Mana Ahuriri Trust

 

The voter return was 23.69%, being 406 votes from 1,714 eligible electors.

Of which 49.26% voted by post and 50.74% online.

 

Anthony Morton - Returning Officer

Mana Ahuriri Trust

30 November 2022

        Mihi

English Translation

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

Nona taku kiri pango

Na wai ra, Na wai ra

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

Omiomio te whenua

Ko Ahuriri tonu e

 

Tena ra koutou katoa,

 

Mana Ahuriri Trust is a Private trust set up to receive the proceeds of the Ahuriri Deed of Settlement from the Crown. Its members in 2015 refreshed the mandate of the nine (9) named Initial Trustees in the ratification process to receive and manage the settlement on their behalf.

Mana Ahuriri Trust is currently waiting on an introduction date for their settlement legislation Bill  into the House of Parliament. Once this process begins and settlement date reached the proceeds of the settlement will transfer to Mana Ahuriri Trust to manage. Mana Ahuriri Trust has a Trust Deed which was registered in September 2016 and within this Trust Deed members have ratified the rules under which governance will manage the settlement affairs of the organisation.

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

I return to the very beginnings of my beloved Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

Heipipi to the north the headquarters of the Ngati Whatumamoa people

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

In Heretaunga abandoned by Te Orotu left to Whatumamoa

Nona taku kiri pango

From whom comes the dark skin we inherit to this day

Na wai ra, Na wai ra

Presently

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

To Te Whanganui A Orotu to Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Of Taraia and Tawhao their descendents

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Spread throughout the rohe of Ngati Kahungunu

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

I recall that when Maungaharuru opens Tangitu closes

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

When Tangitu opens Maungaharuru closes

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

I look to Otatara in the south and Kohukete to the west and Mataruahou touched by Hinemoana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

On the other side of which is Pania a princess of the sea people

Omiomio te whenua

The land rolls and rumbles

Ko Ahuriri tonu e.

Behold Ahuriri!

Copyright 2022 Mana Ahuriri Trust. All rights reserved.