MANA AHURIRI TRUST

E NGA MANA E NGA REO E NGA KARANGATANGA HAPU O AHURIRI

HE PANUI

***

Applications are invited for the part-time position of:

Administrator, Kaweka Gwavas Forestry Company Limited

****

Mana Ahuriri announces $100m of New Developments for Napier

****

 

Who is Mana Ahuriri Trust?

Mana Ahuriri Trust is the Post Settlement Governance Entity for the Ahuriri Settlement.

 

2.4 Purpose of the Trust

The purpose for which the trust is established is to receive, manage, hold and administer the Trust's assets on behalf of and for the benefit of the present and future beneficiaries of Mana Ahuriri Trust in accordance with its Deed.

 

A beneficiary is an individual registered member of Mana Ahuriri Trust who holds whakapapa to one or more of the following Hapu;

(Ngati Hinepare, Ngati Mahu, Ngati Matepu, Ngati Paarau, Ngati Tu, Ngai Te Ruruku and Ngai Tawhao)

        Mihi

English Translation

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

Nona taku kiri pango

Na wai ra, Na wai ra

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

Omiomio te whenua

Ko Ahuriri tonu e

 

 

Tena ra koutou katoa,

Welcome to the Mana Ahuriri Trust website which provides information on the latest news and events of the Wai 400 Treaty of Waitangi Settlement process. Mana Ahuriri Incorporated was the organisation, mandated by the 7 Hapu, Ngati Hinepare, Ngati Mahu, Ngati Matepu, Ngati Paarau (which includes Ngai Tahu Ahi), Ngai Tawhao, Marangatuhetaua (Ngati Tu), and Ngai Te Ruruku to enter into negotiations with the Crown for the comprehensive and final settlement of the historical claims of these Ahuriri Hapu. After the Deed of Settlement was signed with the Minister for Treaty of Waitangi Settlements, the Honourable Christopher Finlayson, Mana Ahuriri Incorporated was replaced by the post settlement governance entity Mana Ahuriri Trust.

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

I return to the very beginnings of my beloved Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

Heipipi to the north the headquarters of the Ngati Whatumamoa people

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

In Heretaunga abandoned by Te Orotu left to Whatumamoa

Nona taku kiri pango

From whom comes the dark skin we inherit to this day

Na wai ra, Na wai ra

Presently

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

To Te Whanganui A Orotu to Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Of Taraia and Tawhao their descendents

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Spread throughout the rohe of Ngati Kahungunu

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

I recall that when Maungaharuru opens Tangitu closes

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

When Tangitu opens Maungaharuru closes

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

I look to Otatara in the south and Kohukete to the west and Mataruahou touched by Hinemoana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

On the other side of which is Pania a princess of the sea people

Omiomio te whenua

The land rolls and rumbles

Ko Ahuriri tonu e.

Behold Ahuriri!

Copyright 2018 Mana Ahuriri Trust. All rights reserved.