MANA AHURIRI TRUST

HE PANUI, HE PANUI, HE PANUI

MANA AHURIRI TRUST

        Mihi

English Translation

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

Nona taku kiri pango

Na wai ra, Na wai ra

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

Omiomio te whenua

Ko Ahuriri tonu e

 

Tena ra koutou katoa,

 

Mana Ahuriri Trust is a Private trust set up to receive the proceeds of the Ahuriri Deed of Settlement from the Crown. Its members in 2015 refreshed the mandate of the nine (9) named Initial Trustees in the ratification process to receive and manage the settlement on their behalf.

Mana Ahuriri Trust is currently waiting on an introduction date for their settlement legislation Bill  into the House of Parliament. Once this process begins and settlement date reached the proceeds of the settlement will transfer to Mana Ahuriri Trust to manage. Mana Ahuriri Trust has a Trust Deed which was registered in September 2016 and within this Trust Deed members have ratified the rules under which governance will manage the settlement affairs of the organisation.

Ahuriri Tonu e

Ka hoki nei au ki te orokohanga O Ahuriri

I return to the very beginnings of my beloved Ahuriri

Heipipi ki te raki te tohu o te mana o te mauri O Whatumamoa

Heipipi to the north the headquarters of the Ngati Whatumamoa people

I Heretaunga waiho e Te Orotu waiho ki a Whatumamoa

In Heretaunga abandoned by Te Orotu left to Whatumamoa

Nona taku kiri pango

From whom comes the dark skin we inherit to this day

Na wai ra, Na wai ra

Presently

Ki Te Whanganui A Orotu ki Ahuriri

To Te Whanganui A Orotu to Ahuriri

Ko te ipu a Taraia ko te Maara a Tawhao

Of Taraia and Tawhao their descendents

Ko ona tiini ki runga ko ona tiini ki raro

Spread throughout the rohe of Ngati Kahungunu

Kati ana a Maungaharuru tuwhera a Tangitu,

I recall that when Maungaharuru opens Tangitu closes

Kati ana a Tangitu, tuwhera a Maungaharuru

When Tangitu opens Maungaharuru closes

Otatara ki te tonga Kohukete ki te uru, Mataruahou ki te moana

I look to Otatara in the south and Kohukete to the west and Mataruahou touched by Hinemoana

Kai tua ko Pania te tipua no te iwi Ponaturi e

On the other side of which is Pania a princess of the sea people

Omiomio te whenua

The land rolls and rumbles

Ko Ahuriri tonu e.

Behold Ahuriri!

Media Release

MANA AHURIRI TRUST HUI-A-TAU 2021

MEETING TIME: 1.00pm Saturday 4 December 2021,

Napier War Memorial Centre, 48 Marine Parade, Napier.

 

AGENDA

1. Mihi, Karakia and Apologies

2. Confirm minutes from the Annual General Meeting held December 2020.

Resolution that the minutes of the Annual General Meeting held December 2020 be received and noted as a true and accurate record of that meeting

3. Trustees Annual report on the Operations of the Mana Ahuriri Trust and Mana Ahuriri Holdings for year ended 30 June 2021.

Resolution to note and receive the annual reports for 30 June 2021.

4. Audited Financial Statements for Mana Ahuriri Trust for the financial year end 30 June 2021.

Resolution to receive the audited Financial Statements for year ended 30 June 2021.

5. Note the appointment of Audit Hawkes Bay as Auditor for Mana Ahuriri Trust for the year 2021-2022.

Resolution to note the appointment of Audit Hawkes Bay as Auditor for 2021-22.

6.  Presentation from PWC – Summary Review of Mana Ahuriri Trust and Mana Ahuriri Holdings Ltd to 2021 Resolution to note and receive Summary Review

7. 2021/2022 Mana Ahuriri Trust Strategic Plan

Resolution to note and receive the plan.

8. General Business:

Acknowledgement to retiring trustees and welcome to new trustees - Third Reading Update

Closing and Karakia

For further information, please visit our website

www.manaahuriritrust.com

 

 

Copyright 2021 Mana Ahuriri Trust. All rights reserved.